top of page

Keurmerk Veilig Ondernemen

Een veilige onderneming en bedrijfsomgeving zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen ondernemen. De gemeente Utrecht, en dus ook bedrijventerrein Nieuw Overvecht, maakt gebruik van het instrument Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Dit instrument is een hulpmiddel om het onderwerp veiligheid integraal, met een brede blik, te benaderen. De KVO werkgroep bestaat uit lokale ondernemers, de gemeente, de wijkagent, en de brandweer. Samen werken we aan het veiliger maken van het ondernemen en de bedrijfsomgeving in Nieuw Overvecht. Wil je ook onderdeel worden van deze werkgroep? Neem dan contact op via: info@nieuwovervecht.nl.

Uitgangspunten

Centrale uitgangspunten van het KVO zijn: adequate, simpele maatregelen met een goede kosten-batenverhouding, veel aandacht voor preventie, onder het motto: 'voorkomen is beter dan genezen'. Het KVO zorgt voor korte lijnen en zet de juiste onderwerpen op de agenda. De KVO werkgroep zorgt voor continuïteit van de aanpak.


Hercertificering

De KVO-(her)certificering vindt elke 3 jaar plaats. Dit gebeurt volgens een vast plan van aanpak: De KVO werkgroep zet eerst een enquete uit onder alle in Nieuw Overvecht gevestigde ondernemers. Naar aanleiding van de resultaten worden een plan van aanpak en maatregelenmatrix opgesteld voor de volgende 3 jaar. De KVO-werkgroep komt vervolgens 4 x per jaar bij elkaar.

Werkgroepleden gezocht

Bedrijventerrein Nieuw Overvecht heeft in december 2021 opnieuw het certificaat Continu Samenwerken KVO-B behaald. In 2024 wordt weer toegewerkt naar een hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen van het bedrijventerrein. Voor een zo optimaal mogelijk overzicht van de veiligheids- en onderhoudssituatie van het bedrijventerrein is een goede spreiding van deelnemers uit het bedrijfsleven in de KVO-werkgroep gewenst. Extra vertegenwoordiging in de werkgroep is welkom uit de 3 deelgebieden Tennesseedreef/Texasdreef/ Manitobadreef, Arkansasdreef/Labradordreef en Coloradodreef/Nevadadreef.

Wilt u als ondernemer deelnemen aan het KVO-overleg of heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via: info@nieuwovervecht.nl. Bekijk Plan van Aanpak KVO Nieuw Overvecht: periode 2021-2024Comments


bottom of page