top of page

Start van ontwikkeling Nieuw Overvecht

Meer dan vijftig personen kwamen op 14 oktober bij elkaar voor de presentatie van de Ontwikkelrichting (zie hieronder). Conclusies uit de ontwikkelrichting werden gedeeld en gezamenlijk werd de schouders gezet onder de acties die eruit voortkomen. Met deze acties werken we toe naar het perspectief 2030 dat in de ontwikkelrichting is beschreven.

De ontwikkelrichting is een leidraad voor de komende vijf tot tien jaar in Nieuw Overvecht. De uitgangspunten zijn opgesteld na gesprekken met ruim veertig betrokkenen: ambtenaren, ondernemers, vastgoedpartijen en initiatiefnemers.

De ontwikkelrichting richt zich op vijf kansen:

  • aantrekken nieuwe ondernemerstypen en realiseren energieplekken

  • inzetten op techniek en maakindustrie

  • versterken cluster sport en bewegen

  • aanpak openbare ruimte

  • integrale gebiedsaanpak duurzaamheid

Tijdens de aftrap-bijeenkomst werden de eerste acties verdeeld en maakten verschillende netwerken en partijen kennis met elkaar. Er zijn rondom de uit te voeren acties werkgroepen gevormd die gezamenlijk aan de slag gaan met het verzilveren van de genoemde kansen. Mocht je ook willen aansluiten op een van deze thema’s dan kun je je aanmelden via projectleider Gijs Wanders van gemeente Utrecht.


Als vervolg op de aftrap-bijeenkomst, organiseren de gemeente en de ondernemersvereniging ONO kwartaalbijeenkomsten waarbij betrokkenen de voortgang van de acties delen en waar nodig aanvullen of bijsturen. Iedereen die het bedrijventerrein Nieuw-Overvecht, en de omliggende sportvoorzieningen, een warm hart toedraagt is er van harte welkom. We ontmoeten elkaar, delen en toetsen ideeën voor een beter Nieuw-Overvecht en versterken ons netwerk.

Ontwikkelrichting_webversie
.pdf
Download PDF • 4.61MB


Comments


bottom of page