top of page

Vergunningplicht autobranche

Om bedrijventerrein Nieuw Overvecht minder kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit te maken, heeft de gemeente besloten een vergunningplicht instellen voor de autobranche in Nieuw Overvecht. Dit is namelijk een van de aandachtsgebieden in de stad als het gaat om ondermijning. Zo is het aantal politieregistraties over de afgelopen vijf jaar 40% hoger dan het gemiddelde van alle Utrechtse bedrijventerreinen en kunnen incidenten op deze locatie gemiddeld drie keer vaker worden gekoppeld aan ondermijning dan bij andere bedrijventerreinen. Vaak kan deze criminaliteit worden gekoppeld aan drugshandel.


Met de vergunningplicht krijgt de gemeente meer zicht op de autobedrijven die op het bedrijventerrein gevestigd zijn of zich willen vestigen. Als personen of bedrijven in verband kunnen worden gebracht met strafbare feiten, kan de vergunningaanvraag worden geweigerd. Naast dat dit de veiligheid van het bedrijventerrein vergroot, beschermt dit ook de concurrentiepositie van betrouwbare ondernemers. Een aantal andere steden heeft al een vergunningplicht voor de autobranche en ziet dat dit een aantrekkende werking heeft op betrouwbare bedrijven.


De autobranche is oververtegenwoordigd bij incidenten en criminaliteit op het bedrijventerrein. Denk bijvoorbeeld aan een autobedrijf dat verborgen ruimtes in auto’s maakte met als doel ernstige strafbare feiten te plegen, meerdere autobedrijven die vanuit de openbare weg zijn beschoten, een autobedrijf waar een handgranaat naar binnen werd gegooid, en een groot aantal politieregistraties van voertuigen en personen bij autobedrijven die gelinkt kunnen worden aan meer zware en ondermijnende vormen van criminaliteit.


Eerdere maatregelen

Samen met bewoners en partners heeft de gemeente zich de afgelopen jaren ingezet voor de veiligheid en leefbaarheid op het bedrijventerrein, onder andere via het wijkprogramma Samen voor Overvecht. Zo is bijvoorbeeld gezorgd voor meer toezicht, handhaving en controles, is een digitaal opkoopregister ingevoerd tegen handel in gestolen goederen en is er aandacht voor de weerbaarheid van ondernemers tegen ondermijnende criminaliteit. Ondanks deze maatregelen blijkt uit de eerdergenoemde cijfers dat het terrein kwetsbaar blijft.


Grenzen stellen, perspectief bieden

De vergunningplicht is onderdeel van de aanpak ‘Grenzen Stellen, Perspectief Bieden’ waarmee de gemeente samen met vele partners de ontwrichtende effecten van drugscriminaliteit in de stad tegengaat.


Geldt de vergunningplicht ook voor jouw bedrijf en heb je hier vragen over? Dan kan je tot en met 21 juli op donderdagen terecht bij het speciale inloopspreekuur in het Ondernemersloket van 14:30-16:30. Je kunt jouw vragen ook direct mailen naar de gemeente via: vergunningautobranche@utrecht.nl.

留言


bottom of page