top of page

Actie Meldingsbereidheid

“Op 4 april organiseerde de gemeente een actie voor Meldingsbereidheid samen met Platform Veilig Ondernemen (PVO), Meld Misdaad Anoniem (MMA) en politie. Doel van de actie was de meldingsbereidheid onder ondernemers te vergroten. Samen moeten we er immers voor zorgen dat criminaliteit geen kans krijgt op het terrein, dat kunnen deze partijen alleen met hulp van de ondernemers.


In totaal zijn 90 mensen uitgebreid gesproken. Daarvan waren 31 ondernemers van het bedrijventerrein, 59 waren bewoners van Nieuw Overvecht en omstreken. Tien ondernemers hebben aangegeven graag in de toekomst samen te werken om georganiseerde criminaliteit op het bedrijven terrein tegen te gaan.

Ondernemer Anton: ”Goed dat er aandacht is voor de veiligheid op het bedrijventerrein Nieuw Overvecht. Ondernemers kunnen misstanden zelf melden en een rol spelen bij het bestrijden van criminaliteit op het bedrijventerrein”.

Er zijn ook twee tekstkarren geplaatst die ondernemers en bezoekers wijzen op ondermijnende criminaliteit. Deze zullen tot na Pasen op het terrein blijven staan”.bottom of page