top of page

Nieuws vanuit ONO

Op 1 december 2022 vond de algemene ledenvergadering (ALV) van de Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht plaats. In deze vergadering kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:


OFU

Het Ondernemersfonds Utrecht (OfU) is een fonds dat gevuld wordt met jouw geld. Alle ondernemers en vastgoedeigenaren van niet-woningen die OZB-belasting betalen, dragen namelijk automatisch bij aan het OfU. Zij mogen per gebied bepalen waar ze het aan uit geven. Zolang het maar ten goede komt aan het algemeen belang van alle ondernemers in het gebied of het gebied zelf. In Nieuw Overvecht wordt een groot deel van het beschikbare budget bijvoorbeeld besteed aan collectieve camera beveiliging. Heb jij nou zelf ook een goed idee waar het vestigingsklimaat in Nieuw Overvecht mee wordt verbeterd? Laat het dan weten aan de ONO via info@nieuwovervecht.nl. Hieronder en video waarin uitgelegd wordt wat het OfU is en hoe het werkt.

Nieuwe bestuursleden gezocht

Het bedrijventerrein zit in de lift, er speelt veel op het terrein en het is er nooit saai. Als bestuurslid van de ondernemersvereniging zit je met je neus overal boven op en kan je mee bepalen over de toekomst van dit gebied. Samen met andere actief betrokken ondernemers zetten we de koers voor het gebied en maken we het terrein steeds aantrekkelijker. Wil jij ook richting geven aan het gebied? Het ONO bestuur vergadert gemiddeld eens per kwartaal. Voor meer informatie of om je aan te melden neem je contact op via info@nieuwovervecht.nl


Contributie

Tijdens de afgelopen twee corona jaren heeft de ONO een coronakorting op de contributie toegepast om de leden financieel tegemoet te komen in de lastige tijden.

Nu we geen hinder meer ondervinden van corona vervalt ook de korting in 2023. Vanaf het nieuwe jaar geldt dan ook weer de normale contributie. Lid worden? Meld je aan via info@nieuwovervecht.nl

Comments


bottom of page