top of page

Update natuurgebied Zuilen


De gemeente wil dat natuurgebied Zuilen, aangrenzend aan het bedrijventerrein aantrekkelijker wordt voor mensen, dieren en meer soorten planten. Hiervoor is eerder dit jaar een concept-visie voor gepresenteerd. De ondernemersvereniging heeft daar een reactie op gegeven. Dit was een van de 300 reacties die de gemeente op het plan heeft ontvangen. Door het hoge aantal reacties vindt er een nieuwe participatieronde plaats voordat die visie definitief gemaakt wordt.


In de nieuwe ronde wordt met een werkgroep, waar ook ONO voor is uitgenodigd, gewerkt aan een nieuwe versie van de visie. De nieuwe versie moet dit najaar gereed zijn. Vervolgens wordt het door het college van wethouders voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring. In 2024 wordt de visie, in samenwerking met de betrokkenen, omgezet in concrete maatregelen en aanpassingen in het gebied. Wil je op de hoogte blijven? Bekijk dan de website van de gemeente.
Comments


bottom of page