top of page

Subsidieregelingen

Vanuit de gemeente Utrecht zijn vele subsidieregelingen voor allerlei onderwerpen. Hier een drietal regelingen die recent onder de aandacht zijn gebracht bij ondernemers voor je op een rij:


Maximale toegankelijkheidssubsidie verhoogd tot € 40.000

Heeft u een idee om uw bedrijf, organisatie of eenmanszaak toegankelijker te maken? Dan kunt u in 2023 hiervoor eenvoudig subsidie aanvragen. Het maximale bedrag is met ingang van dit jaar verhoogd tot € 40.000 (was € 20.000). Dit maakt het mogelijk om uw onderneming of organisatie met één aanvraag in een keer beter toegankelijk te maken. Zo wordt de stad sneller en beter toegankelijk. Lees meer over de subsidie en de subsidieaanvraag.


Energiekosten subsidie voor maatschappelijke organisaties

Zijn uw energietarieven gestegen? Maatschappelijke organisaties kunnen dan subsidie krijgen voor een deel van de energiekosten in 2022. Maatschappelijke organisaties zijn culturele instellingen, sportclubs, essentiële sportorganisaties, broedplaatsen, buurtcentra, welzijnsorganisaties, bibliotheken, stedes, stadsboerderijen en zorgorganisaties. Lees meer.


Initiatievenfonds, ook voor organisaties!

Het initiatievenfonds is een fonds voor grote en kleine initiatieven in Utrecht. Bijvoorbeeld voor het opknappen van een pleintje, een activiteit in een buurthuis, een geveltuin of een ontmoetingsplek voor jongeren. Iedereen met een goed idee kan geld aanvragen uit het initiatievenfonds. Inwoners, maar ook organisaties. Lees meer.


Yorumlar


bottom of page