top of page

Veiligheid

Samen zorgen we ervoor dat Bedrijventerrein Nieuw Overvecht een veilige en prettige plek is om te ondernemen. Dit doen we op verschillende manieren. Hieronder lees je meer over het Keurmerk Veilig Ondernemen, de Branchevergunningsplicht, de aanpak ondermijning en de BOA's die actief zijn op het terrein.


Keurmerk Veilig Ondernemen

Op bedrijventerrein Nieuw Overvecht werken ondernemers, ondernemersvereniging, vastgoedeigenaren, gemeente Utrecht, politie en brandweer samen om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer aan te pakken. Deze samenwerking heet de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen. Om voor het Keurmerk Veilig Ondernemen in aanmerking te komen, moeten de genoemde partijen afspraken maken. Denk aan het tegengaan van inbraken, brandalarm, verloederde panden, camerabeveiliging en het schoonhouden van het bedrijventerrein: schoon, heel en veilig.


De KVO werkgroep komt ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar maar tussendoor gaat het natuurlijk om het samenwerken via de korte lijnen. De werkgroep loopt ook 1 keer per jaar een schouw- en inspectieronde op het bedrijventerrein om misstanden te controleren.

Om de drie jaar wordt de KVO werkwijze getoetst en geëvalueerd door een onafhankelijk instituut. Hiervoor is informatie nodig vanuit de ondernemers die gevraagd worden een KVO enquête in te vullen over bv overlast, verkeerssituatie en gevoel van onveiligheid. Aan de hand van de enquêtes wordt een plan van aanpak opgesteld dat drie jaar geldig is. Bedrijventerrein Nieuw Overvecht heeft al wat jaren het keurmerk in huis en vorig jaar is deze weer met succes behaald. Om het keurmerk te behouden, vragen we u om de drie jaar de enquête in te vullen, vul de enquete dus in als deze voorbij komt en laat je horen voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein! Lees hier meer over het KVO.


Branchevergunningsplicht

Om ondermijning op het bedrijventerrein tegen te gaan heeft de gemeente in maart 2022 besloten dat alle ondernemers actief in de autobranche een vergunningplicht krijgen. Wil je hulp bij je vergunningaanvraag, maak dan een afspraak op de speciale inloopspreekuren in het Ondernemersloket waar ondernemers met vragen terecht kunnen. Lees hier meer over de vergunningplicht.


Ondermijning

Vanuit de gemeente wordt gewerkt aan een aanpak tegen ondermijning. Collega's van de gemeente en politie zijn regelmatig op het bedrijventerrein te vinden om ondernemers bekend te maken met de signalen van ondermijning. Door samen op te trekken maken we het bedrijventerrein onaantrekkelijk voor criminaliteit. Meer weten? Lees hier meer over de aanpak.


BOA's

Op het bedrijventerrein zijn drie boa's actief. Dit zijn Bob den Heijer, Isa de Leeuw en Muhammed Coskun.
Commentaires


bottom of page