top of page

Resultaten wijkaanpak Samen voor Overvecht voorjaar 2022

Wijkaanpak Samen voor Overvecht is samen werken aan een wijk waar bewoners prettig samenleven, iedereen mee kan doen en gelijke kansen krijgt. In de wijk zijn bewoners, wijkambassadeurs, professionals en de gemeente met succes actief om van Overvecht een prettigere wijk te maken. Vanaf 2019 werkt de gemeente samen met betrokkenen aan vijf ambities en is gestart met tien kansen waarvan de ontwikkeling en resultaten worden gevolgd.


Overvecht ontwikkelt zich in 2021 licht positief. Het oordeel van de bewoners over de wijk is gestegen van 4,9 in 2016 naar 5,7 in 2021. Ook is in 2021 de werkgelegenheid gegroeid en er is nu minder overlast van jongeren. Bewoners geven in 2021 een 5,8 aan de buurtaanpakgebieden. In 2019 was dat nog een 5.0.


Lees hier meer over de resultaten van de wijkaanpak Samen voor Overvecht.


.

Comments


bottom of page