top of page

Verslag kwartaalbijeenkomst 1 december 2022

Welkom door Panthera

We zijn deze keer te gast bij Panthera. Remco van Haren heet ons welkom en vertelt over zijn bedrijf. Panthera ondersteunt ondernemers bij veilig digitaal ondernemen. Cybercriminaliteit ligt op de loer bij MKB'ers en kan grote gevolgen hebben. Dat gaat niet alleen over ICT systemen die gehackt worden maar bijvoorbeeld ook over het veilig beheren van klantgegevens. Bedrijven zijn via de wet zelfs verplicht aan bepaalde standaarden te voldoen als het gaat om bescherming van klantgegevens. Panthera biedt aan ondernemers op ons bedrijventerrein een gratis cyber security scan aan. In een half uur loopt Panthera het ICT systeem door en geeft advies over de kwetsbaarheden en oplossingen. Interesse? Lees er hier meer over.


Cybercriminaliteit

Ook gemeente Utrecht heeft een aanpak op cybercriminaliteit. David de Kramer legt uit: Veel stedelijke functies zijn afhankelijk van het digitaal netwerk. Cybercriminaliteit gaat namelijk ook over het ontregelen van watermanagement, verkeersregeling zoals bijvoorbeeld in de Leidsche-Rijntunnel, reizigersinformatie op het station. Allemaal zaken die invloed hebben op ondernemers. De grote opgave is om die functies veilig te houden. Ook in Utrecht is de trend dat cybercriminaliteit stijgt. Om samen tot een aanpak tegen cybercriminaliteit te komen en ondernemers te informeren over veilig digitaal ondernemen wordt er in maart 2023 een cybercrime event georganiseerd. De uitnodiging voor de bijeenkomst volgt later via de nieuwsbrief van het Ondernemersloket.


Landschapspark Oud Zuilen

Simon Fortuyn, voorzitter van Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht, licht toe waarom de vereniging een zienswijze ingediend heeft op de plannen voor het park. In de plannen wordt er een extra verbinding gemaakt tussen de Vechtdijk en de Manitobadreef en een extra brug over de Vecht. Dit heeft te maken met de aanrijroute van o.a. de brandweer. Het cameratoezicht waar alle ondernemers in het gebied flink aan meebetalen is niet ingericht op deze ‘extra achterdeur’ waar men het gebied kan binnenkomen. Een onwenselijk plan dus. Bovendien vindt de vereniging dat de investering in het groen veel beter op het versteende bedrijventerrein zelf kan worden ingezet. Hittestress in de zomer en moeite met het verwerken van grote regenbuien is iets waar alle ondernemers op het terrein mee te maken hebben. Gelukkig zijn er al meerdere ondernemers bezig met plannen om hun pand te vergroenen en klimaatadaptief te maken. Ook vanuit het loket is I love Beeing aan de slag om ondernemers te helpen bij het concreet maken van deze plannen in het aanvragen van subsidies.

Ander goed nieuws is dat het onderhoudsniveau van de openbare ruimte op ons bedrijventerrein i.v.m. kostenbesparing bij de gemeente eerste was afgeschaald maar door extra investering vanuit het rijk toch op niveau kan blijven.


Tuinvereniging Ons Genot geeft aan graag samen op te trekken in het vergroenen van het bedrijventerrein. Momenteel zijn ze bezig met het opkweken van 2 kilometer heg om hun eigen terrein mee te omheinen.


Deel je vacatures en stages

Jennifer Brame van de Werkwinkel en Bernadette Leeuwenberg van het Werkgeversservicepunt vertellen over hun ambitie om elke inwoner van gemeente utrecht te helpen in een stap richting werk, studie of vrijwilligerswerk. Hiervoor is een samenwerking aangegaan tussen gemeente en professionals van UWV, het buurtteam, vrijwilligersorganisaties, etc. Bij deze de oproep aan ondernemers die mensen zoeken of een stage kunnen aanbieden, om dit te delen met de Werkwinkel Overvecht. Samen wordt er gezocht naar een match. Meer weten? Lees hier verder…


Ook Gwen de Ruiter van Office030 geeft aan dat er een groot tekort is aan stageplekken. Zij brengt nu in kaart welke opleidingen en niveaus een plek zoeken om vervolgens te kunnen matchen. Maak dus kenbaar als je plek hebt!


Omgevingsvisie Overvecht

Gijs Wanders van gemeente Utrecht vertelt dat er in 2023 een nieuwe omgevingsvisie voor Overvecht wordt gemaakt waar het bedrijventerrein ook onderdeel van is. Er is ruimte tekort op het bedrijventerrein. We moeten verdichten maar ook keuze maken tussen functies. De visie helpt bij de afweging wanneer er keuzes gemaakt moeten worden. Daarnaast helpt een visie bij het versnellen van projecten die worden opgestart en die passen binnen de gezamenlijk vastgestelde visie. Dit jaar worden alle voorbereidingen voor de visie getroffen. In 2023 start een participatietraject waar ondernemers en eigenaren zijn uitgenodigd om vooral mee te praten over wat voor hun belangrijk is. Afgelopen jaar is met de ontwikkelrichting al een eerste stap gezet in het ophalen van wat belangrijke kansen en knelpunten voor ondernemers zijn. De omgevingsvisie kan deze kansen omzetten naar beleid.


Kunstenaars aan de slag met zijstraten

Het Ondernemersloket heeft vier Utrechtse kunstenaars opdracht gegeven om een plan te maken voor de onherkenbare zijstraten tussen de Missippidreef en Sint Laurensdreef. De straten lijken nu erg op elkaar en veel bezoekers vinden het lastig om ondernemers in deze straten te vinden. De wens is om iedere straat een eigen identiteit te geven. In januari en februari gaan de kunstenaars plannen maken. In het voorjaar van 2023 worden de plannen gepresenteerd en het beste plan gekozen om tot uitvoering te brengen.


Eerst experiment rondom netcongestie op ons bedrijventerrein

"Stappen zetten in duurzaamheid is goed voor je portemonnee" zegt Rogier Bos. "Ga niet zitten afwachten maar neem nu stappen om energie te besparen want zo goedkoop als energie ooit was, wordt het nooit meer. Op ons bedrijventerrein ligt een enorme potentie voor het opwekken van zonne-energie. Omdat gemeente Utrecht geen warmtevisie heeft voor ons bedrijventerrein zijn ondernemers en eigenaren aan zet. Een klein groepje gaat vast beginnen met een experiment om onderling stroomverbruik en de opbrengst van de zonne-energie uit te wisselen. Wil je zelf aan de slag met verduurzamen, meld je dan bij het Ondernemersloket. Bij het loket weten ze welke projecten er lopen waar je aan mee kan doen en welke subsidies nu voor ondernemers beschikbaar zijn."


De volgende kwartaalbijeenkomst is aan het einde van de middag op dinsdag 28 maart. Dit keer staat hij in het teken van verduurzaming. Hou de nieuwsbrief in de gaten voor de definitieve tijden en locatie.

Comentarios


bottom of page